top of page

Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN
Art. 1
Volgende algemene voorwaarden zijn op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website van toepassing (klant), afgesloten met 103 Ideetjes, Ariane D’haese, Rooigemlaan 103, 9000 Gent, BTWnr BE0890.839.882. De algemene voorwaarden hiernavolgend hebben altijd voorrang op alle anders bepaalde voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant zijn niet mogelijk, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door A. D’haese werden aanvaardt.

BESTELLING
Art. 2
Een geldige verkoopsovereenkomst ontstaat bij het plaatsen van de bestellingvia het aankoopformulier of de website 103ideetjes.be, of door het versturen van een e-mail met bestelling naar arianedd@hotmail.com of info@103ideetjes.be.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Hou er rekening mee dat de kleuren van de producten kan verschillen van wat u ziet, door verschillen in toestel en schermweergaven en instellingen. 103 ideetjes is niet aansprakelijk voor verschillen veroorzaakt door bovenstaande redenen en doet geen terugname van de goederen op deze grond.

VERZENDING/AFHALING

Art 4

103 Ideetjes geeft u de keuze in verzending of afhaling. In geval van gewone verzending per post zijn wij niet aansprakelijk voor het verloren gaan van de zending. U kan steeds een aangetekende verzending vragen, mits betaling van de meerkost gevraagd door BPost voor deze dienst.

Art 5

Afhaling kan enkel en alleen op de afgesproken tijd/plaats. Afspraken voor afhaling kunnen gemaakt worden via e-mail naar info@103ideetjes.be of arianedd@hotmail.com of per sms naar 0485 932 789

BETALING
Art. 6
Betaling dient te gebeuren elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Contante betaling is enkel en alleen mogelijk wanneer uitdrukkelijk overeengekomen met 103 ideetjes, A. D’haese en enkel bij persoonlijke afhaling van de goederen (op afspraak)

UITVOERING
Art. 7
Uw bestelling zal worden klaargemaakt binnen de 2 dagen na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. Behoudens uitdrukkelijke afspraken (zie art.6) voor contante betaling

GESCHILLEN
Art. 8
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Gent bevoegd.

BINDING
Art. 9
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 

Privacybeleid 103 ideetjes

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17/05/2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 103 ideetjes. U dient zich ervan bewust te zijn dat 103 ideetjes niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

103 ideetjes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 103 ideetjes of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 103 ideetjes of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van 103 ideetjes of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

103 ideetjes
Rooigemlaan 103, 9000 Gent
0485 932 789
info@103ideetjes.be

bottom of page